Corona

1. Trainingsregels Hevoc t.a.v. voorkoming verdere verspreiding COVID-19

De Rijksoverheid heeft (per 1 juli) aangegeven van ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ te gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
– heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
– ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
– was vaak je handen;
– werk zoveel mogelijk thuis;
– vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Buiten de lijnen (van het sportveld) geldt de 1,5 meter afstand regel wel voor personen van 18 jaar en ouder. O.b.v. de (basis)regels van de Rijksoverheid, hygiënerichtlijnen van het RIVM en het landelijke Sportprotocol van NOC*NSF hebben wij in samenwerking met KV Heerenveen spelregels opgesteld die op en rondom de sportaccommodaties gelden.

Als iedereen de moeite neemt om onderstaande spelregels goed door te lezen, zich er aan houdt en anderen op eventuele overtredingen aanspreekt creëren we met elkaar een veilig sportklimaat.
 

1.1 Algemene (veiligheid- en hygiëne)regels

– voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
– ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
– houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
– vermijd drukte;
– was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
– schud geen handen.

Let op: trainers, begeleiders, vrijwilligers en sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;

Ouders/verzorgers informeren (eigen) kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 

1.2 Tijdens het sporten

– vermijd geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen;
– wijs elkaar op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
– zorg ervoor dat er buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact is;
– het aantal sporters en trainers/coaches/begeleiders per sportactiviteit is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
– train zo veel mogelijk in vaste groepen of met een vaste trainingspartner;
– neem een bidon mee, drink alleen uit je eigen bidon.
 
1.2.1 Leeftijdscategorie t/m 12 jaar
– trainers/coaches/begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar.
 
1.2.2 Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar
– trainers/coaches/begeleiders houden 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
 
1.2.3 Leeftijdscategorie 18 jaar en ouder
– trainers/coaches/begeleiders houden 1,5 meter afstand met sporters van 18 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
– voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, maar ook tijdens inlopen c.q. warming-up.
 

1.3 Op en rond de sportaccommodatie

Bij de Hoekstrahal is er een aangepaste rij- en looprichting van kracht waar iedereen zich aan dient te houden. Deze is met pijlen, posters en/of afzettingslint aangegeven. Ouders/verzorgers, toeschouwers zijn niet toegestaan in de hal en worden verzocht buiten te wachten.
 

1.4 Tijdens trainingen

De accommodatie is alleen toegankelijk voor trainers/coaches/begeleiders, sporters en aangewezen vrijwilligers. Trainers zijn verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid en ieder team wordt gevraagd zelf de verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het naleven van de spelregels. De volgende spelregels gelden nog steeds:
– kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. Zet de fiets in de stalling;
– word je met de auto gebracht en gehaald? Stap in of uit op een rustige plaats;
– kom max. 5 min. voor aanvang van de training en vertrek direct na het sporten;

Let op: de gehele accommodatie (inclusief kantine) blijft op trainingsavonden gesloten, dus:
– kom in trainingskleding;
– douche zoveel mogelijk thuis; er zijn maximaal 4 personen per kleedkamer toegestaan, waarbij max. 2 personen tegelijkertijd mogen douchen
– toiletgebruik is toegestaan; hiervoor geldt max. 1 persoon per toiletunit.
 

1.5 Starttijden trainingen

We hebben er als bestuur voor gekozen de tijd tussen de verschillende trainingen op te rekken. Op deze manier voorkomen we dat er grote groepen samen komen.

Dit heeft tot gevolg dat de trainingen van 20.30 uur tijdelijk om 20.45 uur zullen starten. Bovendien mogen leden maximaal 5 minuten voor aanvang in de zaal aanwezig zijn. M.a.w. kleed je thuis om, zodat je gelijk om 20.45 uur kan beginnen.

Daarnaast geldt voor alle leden die om 19.00 uur starten: jullie training stopt om stipt 20.30 uur en iedereen dient binnen 5 minuten de hal te verlaten.
  

2. Wedstrijdprotocol

 

2.1 Bezoekers

In principe is iedereen die volleybalvereniging Hevoc’89 een warm hart toedraagt welkom in de sporthal. Er geldt echter een maximum van 100 personen. Je hoeft niet te reserveren en er wordt in de sporthal geen gezondheidscheck gedaan. Aan de linkerkant van de volleybalvelden zijn op de tribune (max. 4 personen per tribune) plaatsen aangegeven waar je, conform de 1,5 meter regel, kunt zitten. Bij binnenkomst in de sporthal wordt dit met een looproute duidelijk aangegeven.
 

2.2 Sporters

Voor de sporters is aan de rechterkant van de volleybalvelden een ruimte ingericht, waar men zich kan klaarmaken voor de wedstrijden. Er staan hier stoelen opgesteld die door alle volleybalteams gebruikt kunnen worden. Deze stoelen staan zo opgesteld, dat iedereen zich aan de 1,5 m afstand tot elkaar kan houden. Het is niet toegestaan om de stoelen uit eigen beweging te verplaatsen.
 

2.3 Volleybalvelden

Naast de 4 volleybalvelden staan losse stoelen op 1,5 m van elkaar opgesteld, die door coaches en reservespelers tijdens de wedstrijden gebruikt kunnen worden. Voor de regels tijdens het sporten, verwijzen we jullie naar: 1.2 Tijdens het sporten.
 

2.4 Gebruik kleedkamers

De sporthal beschikt over 6 kleedkamers; 3 heren- en 3 dameskleedkamers. Om onze gasten de gelegenheid te geven om te kunnen douchen alvorens zij de in auto stappen gelden de volgende regels:
– Er zijn voor onze gasten 2 heren- en 2 dameskleedkamers beschikbaar;
– Voor thuisspelende Hevoc teams blijft er 1 heren- en 1 dameskleedkamer over;
– Personen van 18 jaar en ouder dienen ook in kleedkamers en doucheruimtes 1,5 meter afstand te houden; maximaal 4 personen per kleedkamer en maximaal 2 personen tegelijk douchen.

Zoals je kan lezen zou het als thuisspelend team erg lang kunnen duren, voordat je gebruik kunt maken van één van de kleedkamers. Voorkom dat je lang moet wachten; kleed je thuis om en maak géén gebruik van de kleedkamers.
 

2.5 Kantine protocol

De kantine is voor thuisspelende Hevoc teams tijdens wedstrijdavonden geopend. In de kantine kunnen conform de richtlijnen maximaal 30 personen verblijven. Dit houdt in dat uitspelende Hevoc teams en gasten helaas NIET welkom zijn in de kantine. Door dit gelimiteerde aantal bezoekers, kan het tevens voorkomen dat niet iedereen uit hetzelfde team toegang tot de kantine kan krijgen. Dit is zoals het is. Je zult dan geduldig moeten wachten totdat er een plekje vrij is.
 
2.5.1 Algemeen
– bij binnenkomst dienen alle gasten hun handen te desinfecteren;
– gasten houden 1,5 m afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen);
– er wordt gewerkt met een gezondheidscheck en registratie van contactgegevens. De verplichte gezondheidscheck vind plaats na het scannen van een QR-code, daarbij worden ook om de registratiegegevens gevraagd;
– betaal contactloos;
– in de kantine geldt een verplichte looprichting, zodat personen elkaar niet hoeft te passeren.
 
2.5.2 Afstands- en zitplaatsregels
– jongeren t/m 12 jaar hoeven tot niemand afstand te bewaren;
– jongeren onder de 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand van elkaar te bewaren. Zij moeten wel 1,5 m afstand bewaren tot anderen van 18 jaar of ouder. Bij twijfel is een ID check op leeftijd vereist;
– iedereen heeft een vaste zitplaats;
– de tafels en stoelen staan opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM en het Horeca protocol en mogen niet verplaatst worden;
– aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 m van elkaar zitten;
– er zijn 3 familie- of jongerentafels (jongeren t/m 17 jaar) waar meer personen mogen zitten zonder afstand tot elkaar te bewaren;
– ga niet uit eigen beweging stoelen bijplaatsen.
 
2.5.3 Tijdslot kantine
Zoals aangegeven is er in de kantine plaats voor max. 30 personen. We streven er naar dat alle thuisspelende teams van Hevoc gebruik kunnen maken van de kantine. Daarom hebben we ervoor gekozen om met een tijdslot te werken. Er gelden in de kantine de volgende tijdsregels:
– wedstrijdteams van 19.00 uur: jullie zijn van 18.30 uur t/m 22.30 uur welkom;
– wedstrijdteams vanaf 20.15 uur: jullie zijn van 22.30 uur t/m 01.00 uur welkom.

Kleine kanttekening: aangezien teams een uur voor aanvang van de wedstrijd in de sporthal aanwezig moeten zijn, is de kantine voorafgaand aan de wedstrijden ook voor thuisspelende Hevoc teams geopend. Is de kantine vol? Dan dienen de teams in de sporthal plaats te nemen bij de daarvoor ingerichte ruimte. Zie ook alinea: 2.2 Sporters.

Houd je aan deze kantine regels, anders zijn we genoodzaakt de kantine te sluiten!
 

2.6 Vervoer van of naar een sportactiviteit en/of uitwedstrijd

Iedereen vanaf 13 jaar draagt in de auto een mondkapje wanneer personen buiten eigen huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit en/of uitwedstrijd gaan.

Indien het Kabinet of de Nevobo met nieuwe maatregelen komen dan zullen we jullie opnieuw informeren.

Het bestuur van Hevoc