Teams - Jeugd

Meisjes-B 2


Poule: Meisjes 2e Klasse
Coach: Andre Tuinstra

Jongens-A 1


Poule: Jongens Top/Hoofdklasse
Coach: Anusha v/d Veer

Jongens-B 1


Poule: Jongens Top/Hoofdklasse
Coach: Wiebren Herder

Jongens-C 1


Poule: Jongens 1e klasse
Coach: -

Meisjes-A 1


Poule: Meisjes 1e klasse
Coach: Debbie Bangma

Meisjes-A 2


Poule: Meisjes 2e klasse
Coach: Joke Vos

Meisjes-B 1


Poule: Meisjes 1e klasse
Coach: Albert de Vries

Meisjes-B 3


Poule: Meisjes 2e klasse
Coach: Durk Velstra

Meisjes-C 1


Poule: Meisjes 2e klasse
Coach: -

Meisjes-C 3


Poule: Meisjes 2e klasse
Coach: -