Bestuur

Voorzitter

Ton Timmermans
bestuur@hevoc.nl

Taken

– Maakt deel uit van het bestuur
– Leidt de bestuursvergadering
– Leidt de algemene ledenvergadering
– Leidt besprekingen met commissies
– Vertegenwoordigt het bestuur
– Onderhoudt contacten binnen de vereniging
– Coƶrdineert en ziet toe op een goede uitoefening van alle taken
– Treedt bemiddelend op in geval van conflicten
– Neemt deel aan representatieve taken
– Stimuleert en ondersteunt verenigingsactiviteiten

Secretaris

Moniek van Wijngaarden
secretariaat@hevoc.nl

Taken

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt Webredactie, Redactie & Activiteitencommissie
– Draagt zorg voor de notulen
– Verzorgt in en uitgaande post
– Voert het (online) archief
– Zorgt voor verzending van stukken t.b.v. overige (bestuurs)leden
– Vormgeven aan de vereniging
– Neemt deel aan representatieve taken
– Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten

Penningmeester

Henri Brouwer
penningmeester@hevoc.nl

Taken

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt Kascommissie
– Is verantwoordelijk voor het financieel beheer binnen de vereniging
– Een verantwoorde vastlegging van, en controle op de inkomsten en uitgaven van de vereniging
– De vaststelling en het bewaken van de begroting
– Doen van betalingen, zoals: NEVOBO-bijdragen, zaalhuur, trainersvergoedingen, materiaal, boetes, etc.
– Verzorgt het financieel jaarverslag, de begroting en het contributievoorstel
– Onderhoudt contacten met financiĆ«le instellingen
– Vormgeven aan de vereniging
– Neemt deel aan representatieve taken
– Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten

Bestuurslid

Jaap Dubbeld
bestuur@hevoc.nl

Taken

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt TC/JC
– Vormgeven aan de vereniging
– Neemt deel aan representatieve taken
– Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten

Bestuurslid

Anne Huitema
bestuur@hevoc.nl

Taken

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt Sponsorcommissie & Beachcommissie
– Contactpersoon sporthallen i.v.m. zaalreserveringen, toernooien, etc.
– Vormgeven aan de vereniging
– Neemt deel aan representatieve taken
– Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten