Ledenadministratie

Ledenadministratie

Anne Huitema
ledenadministratie@hevoc.nl

Taken Ledenadministratie

– Verantwoordelijk voor de ledenadministratie van Hevoc en heeft daartoe alle bevoegdheid
– Verwerken van aanmeldingen, afmeldingen en/of wijzigingen van (aspirant) leden
– Onderhoud contact met de NEVOBO m.b.t. de ledenadministratie
– Zorgt voor een overzichtelijk en juist ledenbestand
– Zorgt voor een juiste ledenopgave en ledenwijziging naar de NEVOBO
– Aanspreekpunt voor leden
– Zorgt voor een bestand waarmee de penningmeester de contributie kan innen
– Zorgt voor ledenlijsten en lijsten voor subsidieaanvragen