Overige taken

Scheidsrechter Coördinator

Rimmer de Jong

Taken Scheidsrechter Coördinator

– Is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en onderhoudt de gang van zaken omtrent de scheidsrechters
– Onderhoudt de contacten met de scheidsrechters en begeleidt hen in kwalitatief opzicht
– Stimuleert in dat kader de scheidsrechters cursussen
– Regelt in overleg de te fluiten wedstrijden
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO-vergaderingen
– Voorziet de webredactie van “arbitrage”-info
 
 

Kascommisssie

Jan Baas
j.baas@hevoc.nl

Kascommisssie

Henri Brouwer
penningmeester@hevoc.nl

Kascommisssie

Vacant
 
 

Fysiotherapeut

Kirsten Wagena
fysio@hevoc.nl
 
 

Zaalbeheerder

Ge Maris
g.maris@hevoc.nl