Technische Commissie

Commissielid

Jaap Dubbeld
TC@hevoc.nl
Adviseur

Commissielid

Carina Visser
TC@hevoc.nl
Aanspreekpunt

Commissielid

Chris Schouwstra
TC@hevoc.nl
Aanspreekpunt

 
 

Taken Technische Commissie

De werkzaamheden van de T.C. zullen gericht zijn op het verbeteren van de volleybalkwaliteiten van de leden en verhoging van het teamniveau van de teams die in de competitie uitkomen.
 Tot de specifieke taakstelling van de T.C. behoort:
– Uitnodigen nieuwe proeflessers
– Het bevorderen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van het technisch kader
– Het voordragen van het technisch kader, zoals trainers, coaches, jeugdbegeleiders, etc.
– Houdt periodiek besprekingen met commissieleden omtrent het technisch kader
– Het in overleg treden met CIOS te Heerenveen betreffende het aanstellen en begeleiden van stagiaires
– Het doen van voorstellen met betrekking tot de team samenstelling
– Het begeleiden van trainers en trainingen
– Het doen van voorstellen met betrekking tot materiaalaanschaf
– Het onderhouden van contacten met technisch kader, teamaanvoerders en bestuur om het functioneren van leden en teams te optimaliseren
– Het doen van voorstellen met betrekking tot de indeling van de trainingen t.a.v. tijdsduur, tijdsindeling en roosterindeling van de trainers