Bestuur

Voorzitter

Henri Brouwer

bestuur@hevoc.nl
Taken Voorzitter:

– Maakt deel uit van het bestuur
– Leidt de bestuursvergadering
– Leidt de algemene ledenvergadering (ALV)
– Leidt eventuele besprekingen met commissies
– Vertegenwoordigt het bestuur, o.a. bij NEVOBO en gemeente
– Onderhoudt de formele en informele contacten binnen de vereniging
– Coördineert en ziet toe op een goede uitoefening van alle taken binnen de vereniging
– Treedt bemiddelend op in geval van conflicten binnen de vereniging
– Neemt deel aan representatieve taken van het Bestuur
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten

 

Secretaris

Anja Schippers
Binnendyk 63, 8461 LH, Rottum
secretariaat@hevoc.nl
Taken Secretaris:

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt Webredactie, Redactie & Activiteitencommissie
– Draagt zorg voor de agenda en de notulen van de Bestuursvergaderingen en de ALV
– Verzorgt de in en uitgaande (digitale) post van de vereniging
– Voert het (online) archief
– Zorgt voor (tijdige) verzending van stukken t.b.v. overige (bestuurs)leden
– Bewaakt de toepassing van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het NEVOBO-reglement
– In samenwerking met de overige bestuursleden vormgeven aan de vereniging
– Daarvoor vindt eens per 4 weken eens bestuursvergadering plaats
– Neemt deel aan representatieve taken van het bestuur
– Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten

 

Penningmeester

Pelle Bles

bestuur@hevoc.nl
Taken Penningmeester:

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt Kascommissie
– Is verantwoordelijk voor het financieel beheer binnen de vereniging
– Een verantwoorde vastlegging van, en de controle op de inkomsten en de uitgaven van de vereniging
– De vaststelling en het bewaken van de begroting
– Het doen van betalingen van NEVOBO-bijdragen, zaalhuur, trainersvergoedingen, materiaal en boetes
– Betaling van overige kosten, zoals attenties en activiteiten kosten
– Verzorgt op de ALV het financieel jaarverslag, de begroting en het contributievoorstel
– Onderhoudt de contacten met de financiële instellingen en de belastingdienst
– In samenwerking met de overige bestuursleden vormgeven aan de vereniging
– Daarvoor vindt eens per 4 weken eens bestuursvergadering plaats
– Neemt deel aan representatieve taken van het Bestuur
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten
– Voorziet de Webredactie van “penningmeester”-info.

 

Algemeen bestuurslid

Jaap Dubbeld

bestuur@hevoc.nl
Taken:

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt TC/JC
– In samenwerking met de overige bestuursleden vormgeven aan de vereniging
– Daarvoor vindt eens per 4 weken eens bestuursvergadering plaats
– Neemt deel aan representatieve taken van het bestuur
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten

 

Algemeen bestuurslid

Coby Andree

bestuur@hevoc.nl
Taken:

– Maakt deel uit van het bestuur
– Aanspreekpunt Sponsorcommissie & Beachcommissie
– In samenwerking met de overige bestuursleden vormgeven aan de vereniging
– Daarvoor vindt eens per 4 weken eens bestuursvergadering plaats
– Neemt deel aan representatieve taken van het bestuur
– Stimuleert en ondersteunt de vereniging activiteiten