Jeugd Commissie

Voorzitter / aanspreekpunt

Marjan Herder

JC@hevoc.nl

Commissielid aanspreekpunt A & B jeugd

Vacant

Commissielid aanspreekpunt C jeugd

Evelien Poortema

JC@hevoc.nl

Commissielid coördinator Mini’s

Vacant

Commissielid

Vacant

Taken Jeugd Commissie:

– Uitnodigen nieuwe proeflessers
– Aanspreekpunt ABC jeugd en mini’s
– Houdt periodiek besprekingen met commissieleden over de gang van zaken bij de jeugd
– Het vastleggen van doelen per team aan het begin van het seizoen
– Het onderhouden van het Hevoc Beleidsplan
– Is verantwoordelijk voor de werving van technisch kader en vrijwilligers binnen de jeugdafdeling
– De coördinatie van het meetrainen met hogere teams of seniorenteams
– De coördinatie van deelname aan (de selectieprocedure voor) de RTC-trainingen
– Het organiseren van talent trainingen voor de mini’s
– Helpt de teams bij het zoeken van een coach en houdt toezicht op de kwaliteit van het coachen
– Regelt i.o. met trainers de indeling van de teams en maakt de trainingsschema’s
– Het onderhouden van teamindelingen op de Hevoc website
– Regelt i.o.m. trainers, aanvoerders en ouders het vervoer naar en van de wedstrijden
– Het organiseren van trainersbijeenkomsten
– Bewaakt de voortgang en ontwikkeling van de jeugdtrainers
– Het organiseren van seizoenevaluaties
– Bemiddeld zo nodig bij conflicten
– Onderhoudt samen met de commissieleden de contacten met de trainingsgroepen
– Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten
– Bevordert de ontspanning activiteiten bij de jeugd
– Het organiseren van diverse toernooien i.s.m. Activiteitencommissie
– Het organiseren van Grote Clubactie en Poeiszactie i.s.m. Sponsorcommissie
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO-vergaderingen
– Stemt met TC af over doorstromen jeugd naar senioren
– Initieert ledenwervingsacties
– Voorziet de Webredactie van “jeugd”-info.