Overige taken

Scheidsrechter Coördinator

Rimmer de Jong

ledenadministratie@hevoc.nl
Taken Scheidsrechter Coördinator:

– Is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en onderhoudt de gang van zaken omtrent de scheidsrechters
– Onderhoudt de contacten met de scheidsrechters en begeleidt hen in kwalitatief opzicht
– Stimuleert in dat kader de scheidsrechters cursussen
– Regelt in overleg de te fluiten wedstrijden
– Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO-vergaderingen
– Voorziet de webredactie van “arbitrage”-info

 

Kascommisssie

Jelle Reijenga

j.reijenga@hevoc.nl

Kascommissie

Jan Baas

j.baas@hevoc.nl

Kascommissie (reserve lid)

Vacant

Vertrouwenspersoon

Willemien Reijenga-Dooper

w.dooper@hevoc.nl

Fysiotherapeut

Kirsten Wagena

fysio@hevoc.nl

Zaalbeheerder Blauw Wit hal

Ge Maris

g.maris@hevoc.nl