Sponsoring & materiaal

 

Sponsorcommissie

 

Voorzitter

Marco Berendsen

sponsoring@hevoc.nl

Contactpersoon Sponsoren

Wim Lemstra

sponsoring@hevoc.nl

Commissielid Sponsoring

Erik Post

sponsoring@hevoc.nl

 

Kleding commissie

 

Beheer Kleding

Elina de Vries

kleding@hevoc.nl

Beheer Kleding

Fenny Sijtsma

kleding@hevoc.nl

Beheer Mini Kleding

Hellen Boonstra

minikleding@hevoc.nl

 

Materiaal commissie

 

Beheer Materiaal

Auke de Boer

materiaal@hevoc.nl
Taken Sponsorcommissie:

– Acquisitie plegen t.b.v. het binnenhalen van sponsoren
– Bestaande sponsorcontracten zien te verlengen
– Contact met, en werving van sponsoren
– Sponsoren in de picture zetten
– Opzetten van acties zoals Grote Club-/Poiesz actie, i.s.m. de JC
– Regelen van sponsoring voor evenementen i.s.m. JC en Activiteitencommissie
– PR en Social media
– Reclame maken voor de vereniging, i.s.m. Redactiecommissie en Webredactie inzake advertenties

 

Taken Kledingcommissie en Materiaal:

– Leden voorzien van wedstrijdkleding
– In overleg met het bestuur bestellen van materiaal, waaronder kleding, ballen etc.
– Beheer en controle materiaal
– Inventarisatie en registratie van materiaal