Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Het kan natuurlijk voorkomen dat je helaas besluit te stoppen met volleyballen. Je wordt in principe lid voor een geheel seizoen en daardoor moet, bij tussentijdse opzegging, de contributie tot 30 juni van het lopende seizoen betaald worden. Mocht er zich een specifieke situatie voordoen, zoals een verhuizing, neem dan contact op met het bestuur. Afmelden doe je door schriftelijk op te zeggen, vóór 30 juni van het lopende seizoen, bij de Ledenadministratie via: ledenadministratie@hevoc.nl. Voor jeugdleden spelende bij de mini’s is er een extra opzegtermijn per 1 januari.

Lidmaatschap opschorten
(zwangerschap, langdurige ziekte/blessure of uitzending)

Een lid kan zijn/haar lidmaatschap tijdelijk opschorten bij zwangerschap, langdurige ziekte of uitzending. Een aanvraag hiervoor kan worden gedaan bij het bestuur. Als het verzoek wordt gehonoreerd, loopt de contributie mogelijk nog korte periode door. Het bestuur bepaalt per geval de periode. De contributie wordt daarna stopgezet tot het moment dat je je weer officieel aanmeldt. In de tussentijd blijf je gewoon lid van Hevoc’89.