Redactie & Social Media

Redactie

Redactielid

Vacant
 
 

Taken Redactie

– De voorlichting en communicatie binnen de vereniging ondersteunen en bevorderen
– Het “gezicht” van Hevoc naar buiten gestalte geven
– Het verzorgen van (kranten) artikelen, nieuwsbrieven, en (digitale) clubblad
– Verzorgd coördinatie en uitvoering van PR activiteiten in samenspraak met o.a. Bestuur en Sponsorcommissie
– Verzameld informatie van teams voor verslagen in (digitale) clubblad/nieuwsbrief
– Verzameld informatie van bestuur en commissies voor verslagen in (digitale) clubblad/nieuwsbrief
– Stuurt de Hevoc-nieuwsbrief naar alle leden
 
 

Social Media

Commissielid

Charissa Hoekstra
social@hevoc.nl
 
 

Taken Social Media

– Opstellen van Social Media plan i.s.m. het bestuur
– Profileren van Hevoc
– Versterken van ons imago
– Het plaatsen en verspreiden van nieuwsfeiten
– Draagvlak creëren door te luisteren naar leden
– Platform creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (nuttige informatie delen, foto’s/video’s en wedstrijdverslagen plaatsen)
– Reacties monitoren en zo nodig beantwoorden