Redactie

Redactielid

Anja Schippers
redactie@hevoc.nl
 
 

Taken Redactie

– De voorlichting en communicatie binnen de vereniging ondersteunen en bevorderen
– Het “gezicht” van Hevoc naar buiten gestalte geven
– Het verzorgen van (kranten) artikelen, nieuwsbrieven, en (digitale) clubblad
– Verzorgd coördinatie en uitvoering van PR activiteiten in samenspraak met o.a. Bestuur en Sponsorcommissie
– Verzameld informatie van teams voor verslagen in (digitale) clubblad/nieuwsbrief
– Verzameld informatie van bestuur en commissies voor verslagen in (digitale) clubblad/nieuwsbrief
– Stuurt de Hevoc-nieuwsbrief naar alle leden