Tarieven

Hieronder vind je onze tarieven. Deze bedragen zijn inclusief een kleine bijdrage aan het kledingfonds.

Niveau: Contributie per Termijn: Spelerskaart: Jaarbedrag totaal:
Senioren: vanaf 1e klasse €38,00 €35,00 €339,00
Senioren: 4e t/m 2e klasse €29,50 €35,00 €271,00
A- Jeugd €29,50 (1x trainen)
€31,00 (2x trainen)
€25,00 €261,00 (1x trainen)
€273,00 (2x trainen)
B- Jeugd €26,50 (1x trainen)
€28,00 (2x trainen)
€25,00 €237,00 (1x trainen)
€249,00 (2x trainen)
C- Jeugd €26,50 (1x trainen)
€28,00 (2x trainen)
€25,00 €237,00 (1x trainen)
€249,00 (2x trainen)
Mini’s €22,50 €15,00 €195,00
Recreanten €19,75 n.v.t. €158,00

 
Contributie is afhankelijk van het gespeelde niveau en niet van de leeftijd. Bijvoorbeeld: als een jeugdspeler met de leeftijd voor de A-jeugd is ingedeeld in een seniorenteam, betaalt hij/zij het seniorentarief. Datzelfde geldt dus ook voor mini’s die in een C-team zijn ingedeeld.
  
De verenigingscontributie wordt door de penningmeester in 8 maandelijkse termijnen (sep t/m apr) en automatisch geïnd. De incasso van contributie (en andere afdrachten) vindt normaal gesproken plaatst rond de 27e van de maand. De bijdrage voor de spelerskaart (€35,-) is eenmaal per seizoen. Dit bedrag wordt jaarlijks afgeschreven tegelijk met de contributie van oktober. Voor leden die zich na die tijd aanmelden, geldt dit voor hun eerst volgende contributiemaand. De borg voor het kledingspakket (€50,-) wordt eenmalig geïnd. Het moment is afhankelijk van de datum van ontvangst en zal eveneens worden meegenomen samen met de eerst volgende contributie inning.
  
Per seizoen worden er in november tevens twee loten per lid (m.u.v. mini’s) afgeschreven voor de Grote Clubactie t.w.v. €3,- per lot. Het lotnummer is terug te vinden op uw bankafschrift. De trekking is normaal gesproken eind november.